Missie

Weij Nistelrode biedt beschermd wonen voor jongeren en (jong)volwassenen met een psychische- of (ortho)psychiatrische problematiek. Ons specialisme richt zich binnen deze doelgroep op de ASS-problematiek.
Vanuit een hulpvraag begeleidt Weij Nistelrode deze jongeren en (jong) volwassenen naar een, zo optimaal als mogelijk, maatschappelijk niveau van functioneren.