Visie

Weij Nistelrode geloofd dat jongeren en (jong)volwassenen met een psychische- of (ortho)psychiatrische problematiek door middel van een veilige basis en dus een ‘lage drempel’ (weer) kennis kunnen en durven maken met de (onvoorspelbare) samenleving.
Door de kleinschaligheid en vaste begeleiding kan de continuïteit geboden worden die Weij Nistelrode van belang vindt.

‘ Het mogen zijn wie je bent met respect voor ieders probleem ‘

Elke jongere en/of (jong)volwassene vraagt een andere intensiteit van begeleiding. Door een intuïtieve manier van werken en de huiselijke sfeer, staan het geven van nabijheid en geborgenheid op de eerste plaats.
Weij Nistelrode heeft geen behandelintentie, maar de jongeren worden wel bewust aangesproken op hun gedrag.
De contacten met ouders/verzorgers/verwijzers vinden wij belangrijk.
Zij zijn tenslotte de ervaringsdeskundige van hun eigen kind. Samenwerking, openheid en vertrouwen is als basis van essentieel belang.